Instrukcja przesyłania materiałów do zamieszczenia w serwisie iMUL.pl

Zgodnie z obecnymi ustaleniami (na czas zawieszenia zajęć akademickich w normalnym trybie), nauczyciele nawiążą kontakt ze studentami za pomocą platformy informacyjnej iMUL oraz e-learningowej Moodle (e-learning.umlub.pl).
Osobą pierwszego kontaktu w sprawach związanych z iMUL jest Piotr Marciniak (zespół ITEM CSM UMLub, piotrmarciniak@umlub.pl). Maile kontaktowe w sprawach związanych z platformą Moodle zostały podane w instrukcjach przesłanych przez Dział Kształcenia. Ze strony zespołu ITEM CSM UMLub osobą mogącą służyć informacją (bez bezpośredniego dostępu jako administrator) jest Marcin Rusinek (marcinrusinek@umlub.pl).

Czym jest platforma iMUL?

iMUL jest platformą informacyjną skierowaną do studentów polsko- i anglojęzycznych, na której mają oni zamieszczane materiały dotyczące poszczególnych zajęć dydaktycznych: informacje o przedmiocie, aktualności, materiały dydaktyczne itp. Poprzez platformę można też zamieszczać informacje ogólne/aktualności na stronie głównej (nie przyporządkowane do konkretnego przedmiotu).

Czym nie jest platforma iMUL?

iMUL nie jest platformą e-learningową. Nie pozwala na tworzenie interaktywnych narzędzi dydaktycznych ani przeprowadzania testów lub zaliczeń, w tym przesyłania plików przez studentów. Takie możliwości ma Moodle.

Jak zamieszczać materiały na iMUL?

 1. Ze względów bezpieczeństwa (ryzyka awarii serwisu) nie będzie możliwości samodzielnego zamieszczania materiałów na platformie lecz jedynie za pośrednictwem wskazanych pracowników Centrum Symulacji Medycznej UMLub.
 2. Przed przesłaniem materiałów zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się ze strukturą platformy i wcześniej zamieszczanymi treściami.
 3. Nie ma potrzeby zakłądania kont na iMUL przez nauczycieli/koordynatorów przedmiotów/kursów.
 4. Domyślną osobą do przesyłania materiałów na iMUL jest Piotr Marciniak (piotrmarciniak@umlub.pl). Jeżeli opiekunem po stronie CSM zostanie inna osoba, taka wiadomość zostanie przekazana wraz z jej danymi kontaktowymi.
 5. Jeżeli dany przedmiot nie występował wcześniej na iMUL, proszę podać jego pełną nazwę w języku, w jakim jest on prowadzony.
 6. Teksty mające stanowić treści poszczególnych zakładek przedmiotu prosimy przesyłać w dokumencie MS Word lub w innym pliku, który będzie mógł być poprawnie otwarty w MS Word
 7. Treść materiałów powinna być zredagowana dokładnie w taki sposób, jak ma być zamieszczona na stronie. Nie będą one poddawane dodatkowej weryfikacji/modyfikacjom.
 8. Treść materiałów należy podzielić pomiędzy zakładki tak, jak zostało to zrobione w przypadku już zamieszczonych przedmiotów, czyli przykładowo dla iMUL'a anglojęzycznego na: Announcements, Test results, Exam Info, Course description, Schedule & Syllabus, Rules and Regulations, Text book, Teaching aids, Photo gallery, Faculty office hours, Survey.
 9. Treści mogą zawierać tekst, grafiki, odnośniki do załączników w postaci pdf lub źródeł zewnętrznych.
 10. Wszystkie załączniki (wykłady, seminaria, treści ćwiczeń itd.) do wstawienia w formie linków prosimy przesyłać w plikach pdf. Jeżeli oryginalnie były tworzone jako prezentacje lub dokument tekstowy Word, prosimy o zamianę na pdf.
 11. Przesyłąjąc pliki do wstawienia i podlinkowania, prosimy o podanie treści linków (tekstu, w który studenci będą klikać w celu otwarcia/pobrania materiału.
 12. Nie można przesyłać filmów lub treści audio do zamieszczenia na serwerze, a jedynie linki do filmów zamieszczonych w źródłach zewnętrznych.
 13. Wszystkie grafiki prosimy wstawiać w odpowiednich miejscach w treści materiałów w dokumentach MS Word, a także dodawać jako załączniki przy wysyłaniu materiałów.
 14. Dokumenty pdf prosimy dodawać jako załączniki w mailu z innymi materiałami, a w samej treści powinno być jednoznacznie zaznaczone, w którym miejscu dany pdf powinien zostać podlinkowany na stronie, oraz jaka powinna być treść tego linku.
 15. Treści na iMUL mogą być dostępne dla wszystkich lub zostać ukryte - dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Większość studentów ma konta na iMUL pozakładane na potrzeby wcześniejszych zajęć. Zalogowani użytkownicy mają dostęp do wszystkich treści zawartych na platformie, bez możliwości przyporządkowania danych treści jedynie dla części studentów. Jeżeli materiały przesyłane dla danego przedmiotu mają być dostępne tylko po zalogowaniu, prosimy o zawieranie takiej informacji w mailu. Ograniczenie dostępu będzie wówczas dotyczyć całej wybranej zakładki przedmiotu na iMUL, np. "Teaching Aids" dla przedmiotu "Behavioral Sciences".

Liczymy na wyrozumiałość w przypadku pewnych opóźnień w naszych działaniach, lecz obecna sytuacja jest wyjątkowa i spodziewamy się obecnie wielu zgłoszeń.