Psychospołeczne Aspekty Medycyny IIr.

Szanowni Państwo,
Proszę aby na drugie seminarium zapoznać się z Kodeksem Etyki Lekarskiej dostępnym na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej
https://www.nil.org.pl/dokumenty/kodeks-etyki-lekarskiej