Psychospołeczne Aspekty Medycyny 4

Szanowni Państwo,
Została zmniejszona liczba rozdziałów, które obowiązują Państwa do testu z PAM4.
Z wymaganego w sylabusie podręcznika obowiązywać będą rozdziały: 1,2,3 i 4 (czyli bez wymaganego wcześniej rozdziału 5).
Bez zmian pozostają wymagania związane z treściami omawianymi na seminariach z etyki.