Psychospołeczne Aspekty Medycyny IV

Szanowni Państwo,
Informujemy iż oceny z testu z przedmiotu PAM 4 zostały opublikowane. Szczegółowe informacje tutaj.