Psychospołeczne Aspekty Medycyny 4

Szanowni Państwo,
Zaliczeni poprawkowe z przedmiotu PAM4 odbędzie się dnia 3.09.2019 o godz.10:00 w CSM.