Komunikat ws. zawieszenia zajęć w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Szanowni Państwo
Członkowie Wspólnoty Uczelni
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

W Uniwersytecie Medycznym w Lublinie od dnia 11 marca 2020 roku, od godz. 11:00 do dnia 21 marca 2020 roku, wstrzymuje się prowadzenie zajęć dydaktycznych i innych rodzajów kształcenia we wszystkich dotychczas prowadzonych formach.

Dotyczy to wszystkich kierunków studiów, studiów podyplomowych, kursów oraz kształcenia doktorantów – do odwołania. Sposób realizacji i zaliczenia efektów uczenia się, które miały zostać zrealizowane w trakcie tych zajęć, wskazany zostanie w zarządzeniu rektora.

W związku z tą decyzją w zamknięta zostaje również Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. Andrzej Drop
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie