Komunikat ws. przedłużenia zawieszenia zajęć w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Szanowni Państwo
Członkowie Wspólnoty Uczelni
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

W związku z komunikatem wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dotyczącym wprowadzeniu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, przedłużam okres wstrzymania zajęć dydaktycznych i innych rodzajów kształcenia we wszystkich dotychczas prowadzonych formach do dnia 25 marca 2020 roku.

Przedłużeniu ulega również okres, w którym Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pozostanie zamknięta.

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. Andrzej Drop
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie