PL

Żegnamy!

Szanowni Użytkownicy iMUL'a, pragniemy Was poinformować, że serwis włąśnie zakończył swoje funkcjonowanie. Przez ostatnie 7 lat iMUL był łącznikiem pomiędzy nauczycielami akademickimi a studentami stanowiąc często podstawowe źródło wiedzy o poszczególnych przedmiotach. Wyjątkowy semetr letni 2019/2020 szczególnie pokazał znaczenie tej platformy dla przebiegu studiów, lecz był też ostatnim okresem działnia serwisu.

Od semestru zimowego 2020/2021 wszystkie przedmioty funkcjonujące do tej pory na iMUL'u zostają przeniesione na platformę e-learningową Moodle (https://e-learning.umlub.pl), która staje się podstawowym narzędziem do prowadzenia przedmiotów online na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

EN

Goodbye!

Dear iMUL Users, we would like to inform that the website has been closed. For the last 7 years IMUL has been the link between academic teachers and students, often as the basic source of information about academic classes. The spring semester 2019/2020 was the special one and showed the importance of this platform to MUL academic community.

Now it's time to let the platform grow bigger - please welcome our new IT tool the Moodle e-learning platform (https://e-learning.umlub.pl), which from fall 2020/2021 will assist you with all subjects at the Medical University of Lublin online.

Przesyłanie materiałów na iMUL - informacja

' Nauczyciel otwiera drzwi, ale to Ty musisz przez nie przejść '

' Teachers open the door, but you must enter by yourself '